QHW chốt chia cổ tức tiền mặt năm 2017 tỷ lệ 12%

(BĐT) - Ngày 13/9 tới, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (mã: QHW) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 12%.

Với lượng chứng khoán đang lưu hành là 7,98 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ chi tương ứng 9,58 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 28/9.

Theo BCTC năm 2017 đã kiếm toán, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 331,26 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32 tỷ đồng, giảm lần lượt 16,8% và 3,92% so với năm 2016.

Năm nay, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 220-250 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 10-15 tỷ đồng, và tỷ lệ chia cổ tức duy trì ở mức 12%.

T.H