PVS thành lập thêm công ty tàu khai thác dầu khí tại Malaysia

(BĐT) - Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PVS) vừa thành lập Công ty TNHH MTV PTSC Labuan Company Limited (PTSC Labuan Co., Ltd.) thuộc sở hữu của Tổng công ty tại Malaysia, với vốn điều lệ dự kiến khoảng 572.565 USD.

Tính đến ngày 30/6/2016, PVS có 2 công ty liên doanh, liên kết tại Malaysia, 3 công ty tại Singapore và 1 công ty tại Việt Nam. PTSC Labuan Co., Ltd. được thành lập trong bối cảnh cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 của PVS đều sụt giảm. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế sụt giảm tới hơn 200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.

Thanh Tú