PVC trả cổ năm 2016 với tỷ lệ 8%

(BĐT) - Ngày 11/12 tới, Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm dầu khí  - CTCP (Mã CK: PVC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt năm 2016.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Với lượng chứng khoán đang lưu hành là 50 triệu cổ phiếu, PVC dư kiến sẽ chi 40 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 8%, tương đương 800 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 8/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là ngày 27/12.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017, PVC ghi nhận mức doanh thu đạt 1.073 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt gần 3 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ 24 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

9 tháng năm 2017, PVC đạt 2.716 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 12,66 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ 30 tỷ cùng kỳ năm 2016. Như vậy, PVC đã vượt 2,1% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 71% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

PVC dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 4,5% bằng tiền mặt. 

Hoàng Hải