POM chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%

(BĐT) - Công ty cổ phần Thép Pomina (mã: POM) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành gần 55,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 30%. Dự kiến, Công ty sẽ trả cổ tức trong quý III, ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.433 tỷ đồng. Nguồn thực hiện từ LNST chưa phân phối theo BCTC kiếm toán gần nhất (30/6/2018).

Theo BCTC quý II chưa kiếm toán, Công ty ghi nhậm mức LNST chưa phân phối là 1,157 tỷ đồng, gồm 785 tỷ đồng cuối kỳ trước và 372 tỷ đồng trong kỳ này.

6 tháng đầu năm nay, Công ty đạt 6.635,8 tỳ đồng doanh thu thuần và 374 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 30% và 41,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 12.500 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 500 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 20%.

T.H