Pjico thận trọng với kế hoạch 2016

(BĐT) - Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex (Pjico – mã chứng khoán PGI) vừa tiến hành ĐHCĐ thường niên 2016. 

HĐQT Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu tương đối “sát” với kết quả thực hiện năm 2015. Theo đó, chỉ tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc là 2.343 tỷ đồng, tăng 5%, lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm 2015.

Kế hoạch khiêm tốn, Pjico cho biết, Công ty phấn đấu chi trả cổ tức tối thiểu 10% cho cổ đông, mức chi tương đương 70 tỷ đồng. 

Đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng, mức chi trả lương, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 của Pjico được đề ra không căn cứ vào mức vượt kế hoạch, mà khống chế “trần” lần lượt là 1,7 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng.

 

Minh Thư

Tin liên quan