Phích nước Rạng Đông tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

(BĐT) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phích nước Rạng Đông (Mã: RAL) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25%.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 6/9, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 21/9. Công ty dự kiến chi 28,75 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Theo BCTC soát xét 6 tháng đầu năm nay, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 1.497,6 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 102 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,95% so với 6 tháng đầu năm 2017. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 45,8% kế hoạch doanh thu và 49,5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

T.H