PETROSETCO đạt doanh thu trên 5.000 tỷ đồng

(BĐT) - Theo Tổng công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (PETROSETCO), trong  6 tháng đầu năm 2016, doanh thu hợp nhất của PETROSETCO ước đạt 5.060 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch, bằng 92% so với cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận trước thuế ước đạt 131 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 239 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 12,1 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, doanh thu các mảng kinh doanh dịch vụ phân phối ước đạt 4.220 tỷ đồng, vượt 6,3% kế hoạch; dịch vụ cung ứng vật tư thiết bị và hậu cần ước đạt 330 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch; dịch vụ đời sống ước đạt 360 tỷ đồng, vượt 1,4% kế hoạch; dịch vụ quản lý bất động sản ước đạt 150 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch.

Để đạt mục tiêu đặt ra trong năm 2016, ông Vũ Tiến Dương, Tổng giám đốc PETROSETCO cho biết, đơn vị sẽ tập trung cơ cấu lại hoạt động phân phối, tích cực tìm kiếm sản phẩm mới, thương hiệu mới, các lĩnh vực kinh doanh mới… Song song đó, PETROSETCO tiếp tục tập trung triển khai đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà ở và Dịch vụ phục vụ Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn giai đoạn 2 để sớm đưa vào vận hành khai thác.

Trung Hiếu