Ông Nguyễn Đức Hưởng từ nhiệm Phó chủ tịch LienVietPostBank

Sau 10 năm gắn bó với LienVietPostBank, ông Nguyễn Đức Hưởng vừa chính thức rời nhà băng này. 
Ông Nguyễn Đức Hưởng rời ngân hàng Liên Việt sau 10 năm gắn bó.
Ông Nguyễn Đức Hưởng rời ngân hàng Liên Việt sau 10 năm gắn bó.

Ngân hàng này cho biết, thay đổi nhân sự sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của LienVietPostBank. Dù không giữ cương vị Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đức Hưởng vẫn tham gia hoạt động của ngân hàng với vai trò cố vấn cao cấp. Đồng thời, ông Hưởng sẽ tập trung các công việc quan trọng của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam trong thời gian tới với vai trò Phó chủ tịch thường trực và theo phân công, biệt phái nhận nhiệm vụ mới của Ngân hàng Nhà nước (nếu có).

Ông Nguyễn Đức Hưởng sinh năm 1962, tại Phú Thọ, gia nhập Ngân hàng Liên Việt (sau này là LienVietPostBank) mới ở giai đoạn trù bị năm 2007. Hiện ông Hưởng sở hữu hơn 22 triệu cổ phiếu LVB, chiếm tỷ lệ 3,37%.

Tính đến 31/3/2017, tổng tài sản của LienVietPostBank đã đạt trên 138.000 tỷ đồng, tổng huy động vốn trên 127.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 93.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 470 tỷ đồng. 


VnExpress