Nosco: Lỗ 447 tỷ đồng năm 2016 đã là nỗ lực

Ngày mai, 25/5/2016, Công ty CP Vận tải Biển Bắc (Nosco) sẽ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Sau 4 năm liên tiếp thua lỗ, tính đến cuối quý I/2016, Nosco lỗ lũy kế 3.160 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ của Công ty chỉ hơn 200 tỷ đồng. Năm 2016, tình hình kinh doanh của Nosco vẫn chưa có dấu hiệu tích cực khi HĐQT Công ty dự kiến tiếp tục lỗ 447 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá của HĐQT Nosco thì đây đã là nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty.

Không chỉ thua lỗ, Nosco còn vướng 3.626 tỷ đồng nợ vay, trong đó 1.491 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn, sẽ phải thanh toán trong năm. Với tình hình kinh doanh và dòng tiền không mấy khả quan, khả năng thanh toán của Nosco là tương đối khó khăn. 

Đan Nguyên