Nhựa Rạng Đông chia cổ tức cổ phiếu năm 2017 tỷ lệ 20%

(BĐT) - CTCP Nhựa Rạng Đông (mã: RDP) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành 5,66 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, với tỷ lệ 20%. Qua đó, nâng vốn điều lệ của Công ty lên đạt gần 340 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Về tình hình hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 606 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,4 tỷ đồng – hoàn thành 21% kế hoạch cả năm.

T.H