NHC tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2018 tỷ lệ 10%

(BĐT) - Ngày 30/8 tới sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (Mã: NHC) để tạm ứng cổ tức đợt 1/2018, tỷ lệ 10% tiền mặt. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 20/9.

Năm 2018, Công ty đạt mục tiêu doanh thu đạt 95,56 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 14,57 tỷ đồng, và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20% bằng tiền mặt. Trước đó, trong năm 2017, Công ty đã thực hiện 3 đợt tạm ứng cổ tức với tổng tỷ lệ 30% bằng tiền mặt.

Mới đây, Công ty đã đưa ra kế hoạch kinh doanh trong quý III/2018 với tổng doanh thu dự kiến đạt hơn 23 tỷ đồng, lợi nhuận 3,25 tỷ đồng. Kết thúc quý II, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 26,33 tỷ đồng, vượt 14,4% kế hoạch đề ra trong quý; lợi nhuận 3,28 tỷ đồng, vượt 35,2% kế hoạch.

T.H