Nhân sự Bảo Việt sắp nhận hàng nghìn tỷ đồng từ cổ phiếu ESOP

(BĐT) - Ngày 18/5/2016, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2016 với việc thông qua toàn bộ các tờ trình.

Đáng chú ý là tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP (cổ phiếu ưu đãi dành cho cán bộ công nhân viên) với số lượng tối đa 34 triệu đơn vị, mức giá tối thiểu 10.000 đồng/CP - bằng mệnh giá. Nếu phát hành tối đa, số tiền Bảo Việt thu về ít nhất đạt 340 tỷ đồng, sẽ được bổ sung vào vốn chủ sở hữu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2017.

Cổ phiếu BVH của Bảo Việt sau thời gian miệt mài tăng giá, hiện đang giao dịch xung quanh mức giá 61.500 đồng/CP. Tạm tính theo mức giá này, số lượng cổ phiếu ESOP phát hành của Bảo Việt có giá trị 2.645 tỷ đồng, vượt xa mức giá tối thiểu mà Công ty dự kiến bán cho cán bộ công nhân viên.

Thông thường, cổ phiếu ESOP do các doanh nghiệp phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một thời gian. Tuy nhiên, điều đó là không bắt buộc. Phương án phát hành chi tiết cổ phiếu ESOP tại Bảo Việt được ủy quyền cho HĐQT quyết định.                 

Hồng Lam