Nhà thầu miền Bắc liên danh với nhà thầu miền Trung trúng thầu tại miền Nam

(BĐT) - Liên danh Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty CP Công nghiệp VNI - Công ty CP Phát triển kỹ thuật xây dựng vừa trúng thầu Gói thầu MT-PW-2.3: Xây dựng kè sông Tiền – Phường 2. Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Mỹ Tho.

Theo Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP. Mỹ Tho (bên mời thầu), Gói thầu MT-PW-2.3: Xây dựng kè sông Tiền – Phường 2 được mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi không sơ tuyển trong nước. Giá gói thầu là 163,3 tỷ đồng.

Nhà thầu liên danh trúng thầu sẽ thực hiện Gói thầu trong thời gian 16 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Giá trúng thầu là 134,4 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt 17,6%.

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương (địa chỉ tại Hải Dương) có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, Công ty CP Công nghiệp VNI (địa chỉ tại Hà Tĩnh) có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, Công ty CP Phát triển kỹ thuật xây dựng (địa chỉ tại Hà Nội) có vốn điều lệ hơn 30 tỷ đồng.        

Trần Tuyết