Nâng cao vai trò kinh tế tư nhân

(BĐT) - Diễn đàn Doanh nghiệp (DN) Việt Nam 2016 (VBF 2016) dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 5/12, tại Hà Nội. Diễn đàn do Liên minh Diễn đàn DN Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Nhóm Ngân hàng Thế giới đồng chủ trì. Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham gia và phát biểu tại Diễn đàn.
Nâng cao vai trò kinh tế tư nhân

Chủ đề của VBF 2016 là nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân – tăng cường hợp tác giữa DN trong nước và nước ngoài vì sự phát triển hài hòa của kinh tế Việt Nam.

Đây sẽ là cơ hội đối thoại giữa Chính phủ, các nhà tài trợ cùng cộng đồng DN trong và ngoài nước nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam. 

 

Thanh Tú