Năm 2018, DMC đặt mục tiêu đạt 225 tỷ đồng lãi ròng

(BĐT) - HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (Mã CK: DMC) vừa thống nhất kế hoạch kinh doanh và ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Cụ thể, Công ty dự kiến đạt 1.468 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2018, tăng 9,6% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 225 tỷ đồng, tăng 8%.

Ngoài ra, ngày 28/3 tới sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên, dự kiến được tổ chức vào ngày 24/4 tại hội trường Công ty.

Về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 1.339,6 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 207,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 4% và 23% so với năm 2016.

Hoàng Hải