Năm 2018, DHM dự kiến lãi đạt 30 tỷ đồng

(BĐT) - Ngày 18/5 tới sẽ là ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 của CTCP Thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Mã CK: DHM).

Theo đó, HĐQT Công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu dự kiến đạt 700 tỷ đồng; chỉ tiêu lợi nhuận đạt 30 tỷ đồng, gấp gần 10 lần so với mức 3,3 tỷ đồng thực hiện trong năm 2017.

Trong quý đầu năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 120 tỷ đồng, giảm 63%; lợi nhuận sau thuế đạt 282 triệu đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân là do mảng kinh doanh mới là đá và thiết bị vệ sinh chưa có nhiều doanh thu, trong khi các khoản chi phí đều tăng, khiến lợi nhuận của Công ty bị ăn mòn dù tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu tăng 6% so với quý I/2017.

T.H