Năm 2016, PHR đặt kế hoạch lợi nhuận giảm hơn 50%

Năm 2016, CTCP Cao Su Phước Hòa (PHR – HOSE)  đặt kế hoạch doanh thu 907,31 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 100,71 tỷ đồng. 
Năm 2016, PHR đặt kế hoạch lợi nhuận giảm hơn 50%

CTCP Cao Su Phước Hòa (PHR – HOSE) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2016.

Theo đó, năm 2016, PHR đặt kế hoạch doanh thu 907,31 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 100,71 tỷ đồng; trả cổ tức tỷ lệ 10%/mệnh giá.

So sánh với kết quả thực hiện năm 2015, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận giảm lần lượt 35,4% và 52,4%. Năm 2015, PHR đạt 1.405 tỷ đồng doanh thu và 211,69 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm 2016, PHR phấn đấu sản lượng khai thác đạt 17.600 tấn mủ quy khô, năng suất vườn cây 1,93 tấn/ha. Công ty cũng dự kiến giá bán bình quân giảm từ 31,5 triệu đồng/tấn xuống còn 26 triệu đồng/tấn.

Theo Nghị quyết, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc trích quỹ đầu tư  phát triển 20% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 38,46 tỷ đồng) và chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt 20% mệnh giá (tương ứng 156,98 tỷ đồng).

Theo Anh Quốc
ĐTCK

Tin liên quan