Năm 2016, NHC dự kiến tăng trưởng các chỉ tiêu tối thiểu 5%

Ngày 9/4 tới đây, CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 nhằm thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2016.
Năm 2016, NHC dự kiến tăng trưởng các chỉ tiêu tối thiểu 5%

Cụ thể, NHC đặt mục tiêu doanh thu 124 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 15,2 tỷ đồng, EPS 3.582 đồng/CP.

Ban điều hành NHC phấn đấu vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh từ 5% trở lên.

Về đầu tư, NHC sẽ triển khai dự án nhà máy gạch không nung tại Tân Uyên với tổng vốn đầu tư 21,35 tỷ đồng. Công ty cũng sẽ nghiên cứu đầu tư các dự án khai khoáng cùng với hệ thống trong công ty M&C như mua mỏ khai thác đất đá, đầu tư thêm thiết bị tại các mỏ đá của Núi nhỏ… Bên cạnh đó, NHC sẽ liên kết với CTCP Gạch ngói cao cấp để đầu tư dự án gạch ngói nung 40 triệu viên/năm tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Năm 2015, tổng doanh thu của NHC đạt 136,4 tỷ đồng, vượt 36% so với kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 18,5 tỷ đồng, vượt 57% so với chỉ tiêu đề ra.

 

Theo Ngọc Nhi
ĐTCK