Năm 2016, NCTS vẫn chi cổ tức với tỷ lệ trên 100%

Sáng 26/4, ĐHĐCĐ Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài thông qua báo cáo tài chính năm 2015.  So với năm 2015, các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016 đều thấp hơn song cổ tức dự kiến đạt 106%.
Năm 2016, NCTS vẫn chi cổ tức với tỷ lệ trên 100%

Năm 2015, tổng doanh thu công ty đạt 816,2 tỷ đồng, vượt 11,6% so với kế hoạch và tăng 17,3% so với thực hiện năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 400,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 312,7 tỷ đồng, vượt 14,2% đề ra và tăng 14,3% so với năm 2014.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 dự kiến là 110%, trong đó công ty tạm chi trả cổ tức đợt 1 và đợt 2 với tỷ lệ 50%.

Trong năm 2016, công ty đề ra mục tiêu chính là tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo phục vụ theo tiêu chuẩn, nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ chân khách hàng, tận dụng tối đa cơ hội thị trường và nâng cao năng suất cao động.

Dự kiến sản lượng hàng hóa thông qua cửa khẩu Nội Bài năm 2016 tăng trưởng từ 15-18% so với năm 2015, sản lượng phục vụ năm 2016 ở mức 346.900 tấn.

Dự kiến doanh thu năm nay là 722,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 335,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 261,6 tỷ đồng, cổ tức dự kiến là 106%.

Năm 2016, NTCS đối diện thách thức khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tham gia vào thị trường dẫn đến nguy cơ chia sẻ thị phần, khách hàng và giảm sản lượng, doanh thu.
So với năm 2015, các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016 đều thấp hơn. Nguyên nhân được xác định là do thị trường xuất hiện các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, một số hãng hàng không dịch chuyển khỏi công ty làm cho sản lượng, doanh thu và lợi nhuận giảm.

Năm 2016, Công ty nghiên cứu tiền khả thi các dự án: nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không Cát Bi – Hải Phòng; nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đồng thời dự kiến đầu tư góp vốn vào ALS, các doanh nghiệp thành lập mới hoặc cổ phần hóa tại khu vực Nội Bài có lĩnh vực hoạt động hỗ trợ, tương tự ngành nghề kinh doanh của công ty để bổ trợ hoạt động kinh doanh chính.

Năm 2016, NCTS vẫn chi cổ tức với tỷ lệ trên 100% - ảnh 1

HĐQT đánh giá khó khăn năm 2016 đến từ việc mặt bằng phân toán, không tự chủ về mặt bằng khai thác gây khó khăn trong việc tổ chức hoạt động khai thác, kiểm soát chất lượng dịch vụ, lãng phí nguồn lực; chưa ứng dụng CNTT vào quy trình phục vụ để giảm thiểu lao động trực tiếp.

Năm 2016, NTCS đối diện thách thức khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tham gia vào thị trường dẫn đến nguy cơ chia sẻ thị phần, khách hàng và giảm sản lượng, doanh thu; sức ép về giảm giá dịch vụ của các hãng hàng không và nguy cơ dịch chuyển lao động có kinh nghiệm, chuyên môn cao sang các đối thủ cạnh tranh.

Sáng nay, ĐHĐCĐ cũng thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc với ông Đào Mạnh Kiên đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Phúc là thành viên HĐQT.

Theo Hà Linh
ĐTCK