MWG lãi 300 tỷ đồng trong tháng đầu năm 2018

(BĐT) - Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (Mã CK: MWG) cho biết doanh thu và lợi nhuận tháng 1/2018 tăng trưởng lần lượt 15% và 12% so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, Công ty ghi nhận mức doanh thu tháng 1/2018 đạt 7.861 tỷ đồng, tương đương 9% kế hoạch cả năm.

Trong đó, chuỗi thegioididong.com với 1.071 của hàng đem về 3.182 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Chuỗi Điện máy Xanh đạt mức tăng trưởng 28% với 4.167 tỷ đồng doanh thu. Chuỗi Trần Anh và Bigphone đem về 308 tỷ đồng và 3,5 tỷ đồng doanh thu.

Bên cạnh đó, mảng thực phẩm với chuỗi Bách hóa xanh đạt 200 tỷ đồng doanh thu.

Doanh thu từ mảng online cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 119% với 938 tỷ đồng trong tháng 1/2018, chiếm 12% tổng doanh thu của MWG.

Tháng đầu năm 2018, Công ty ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 300 tỷ đồng, tăng 12% và đạt 12% kế hoạch cả năm.

Hoàng Hải