MPC đặt kế hoạch lãi 546 tỷ đồng năm 2016

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) đặt kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu tổng doanh thu thuần hợp nhất 16.346 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 546 tỷ đồng. 
MPC đặt kế hoạch lãi 546 tỷ đồng năm 2016

Theo giới phân tích, để thực hiện được mục tiêu này, một trong những hạn chế mà MPC phải khắc phục là cải thiện khả năng quản trị hàng tồn kho. Năm 2014, MPC lãi 921 tỷ đồng, nhưng năm 2015, Công ty lỗ gần 7 tỷ đồng.

Trong năm 2016, MPC đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hợp nhất đạt 686,7 triệu USD. Công ty cũng sẽ tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Mở rộng thị trường sang Nga, đặc biệt là Trung Quốc - dự kiến sẽ trở thành một trong những thị trường trọng điểm trong thời gian tới. Công ty sẽ tăng công suất chế biến thông qua việc đẩy mạnh hoạt động của Nhà máy Minh Phú Hậu Giang, xây dựng mới nhà máy chế biến tôm ở Cà Mau và nhà máy chế biến tôm và cá ở Hậu Giang.

 

Theo Anh Việt
ĐTCK

Tin liên quan