Một doanh nghiệp xin khai thác cát tại Lâm Đồng

(BĐT) - Công ty TNHH Sơn Phú Hưng Lâm Đồng vừa nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, công ty này xin đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã BLá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản có diện tích khoảng 1,67ha thuộc khu vực được khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và hạn chế hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sau thời gian tiếp nhận và thông báo về hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khác, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ không tiếp nhận thêm hồ sơ và tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ.             

Hải Bình