Môi trường đô thị TP.HCM trúng cùng lúc 2 gói thầu của Thiên Lộc Gia

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM vừa được công khai trúng cùng lúc 2 gói thầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ Trạm trung chuyển, Điểm hẹn về Nhà máy xử lý Tâm Sinh Nghĩa và Vietstar (trên địa bàn Quận 12, TP.HCM) do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia làm bên mời thầu.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cả 2 gói thầu (số 01 và 02) đều thuộc Dự án Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 12 từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/6/2021; sử dụng nguồn vốn sự nghiệp môi trường hàng năm, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Giá trúng thầu Gói thầu số 01 của Liên danh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM là 53.310 triệu đồng (giá gói thầu là 57.325 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 7%).

Còn ở Gói thầu số 02, giá trúng thầu của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM là 18.715 triệu đồng (giá gói thầu 19.793 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,4%).

 

Tuấn Dũng