Mobifone chọn được nhà thầu cho 2 gói thiết bị

(BĐT) - Nhà thầu liên danh NSN OY-NSN VN-VNPT Technology vừa trúng 2 gói thầu mua sắm thiết bị viễn thông của Tổng công ty Viễn thông Mobifone với tổng giá 12,276 triệu USD và gần 118,99 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Các thành viên trong nhà thầu liên danh NSN OY-NSN VN-VNPT Technology bao gồm: Nokia Solutions and Networks OY (Phần Lan) - Nokia Solutions and Networks Technical Services Vietnam Company Limited (Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật mạng và giải pháp Nokia Việt Nam) - Vietnam Post and Telecommunication Industry Technology Join Stock Company (Công ty CP Công nghệ công nghiệp bưu chính viễn thông Việt Nam).

Hai gói thầu này bao gồm: Gói thầu Trang bị thiết bị RAN NSN (thuộc Dự án Tăng cường chất lượng phủ sóng tại các tỉnh thuộc Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 2, 8 và 9); Gói thầu Trang  bị thiết bị RAN (thuộc Dự án Tăng cường chất lượng phủ sóng tại các tỉnh thuộc Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 3 và 7).

Gói thầu Trang bị thiết bị RAN NSN có giá gần 3,304 triệu USD và 35,992 tỷ đồng; giá trúng thầu là 3,288 triệu USD và 35,645 tỷ đồng.

Gói thầu Trang bị thiết bị RAN có giá hơn 9,158 triệu USD và 87,772 tỷ đồng; giá trúng thầu là 8,989 triệu USD và 83,341 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng của 2 gói thầu trên đều là 24 tuần theo loại hợp đồng trọn gói.

Công ty Nokia Solutions and Networks OY có địa chỉ tại Karaportti 3, 02610 Espoo (Phần Lan).

Hai nhà thầu còn lại trong Liên danh nêu trên đều có địa chỉ tại Việt Nam.                   

Thanh Tú