Minh Phú lỗ gần 7 tỷ đồng năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất do CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) công bố mới cho thấy kết quả kinh doanh sụt giảm thê thảm của Tập đoàn. 
Minh Phú lỗ gần 7 tỷ đồng năm 2015

Cụ thể, quý IV/2015, Công ty đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.955 tỷ đồng, lỗ 19 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2015, doanh thu bán hàng của Công ty đạt 12.472 tỷ đồng, giảm  mạnh so với mức 15.224 tỷ đồng của năm trước đó.  Cả năm, Minh Phú lỗ hợp nhất 6,9 tỷ đồng, trong khi năm 2014, lãi sau thuế đạt 921 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Minh Phú cuối kỳ là 6.981 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn là 2.941 tỷ đồng, bằng 1/3 đầu năm, song nợ dài hạn tăng lên 4.000 tỷ đồng, cao gấp 8 lần đầu năm.

Theo giới quan sát, kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh của Minh Phú, bên cạnh các nguyên nhân khách quan như giá tôm giảm mạnh, áp lực cạnh tranh gia tăng với các đối thủ trên thế giới, còn có nguyên nhân không nhỏ từ chính tình hình quản trị DN của Công ty.

Theo Anh Việt
ĐTCK

Tin liên quan