Mekophar: Lãi ròng quý III/2018 giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2017

(BĐT) - Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar vừa có báo cáo tài chính quý III/2018. Theo đó, doanh thu thuần quý III/2018 đạt 261,2 tỷ đồng, giảm 20% so với quý III/2017. Tương ứng, lợi nhuận gộp quý III/2018 cũng giảm 14%, đạt 58,5 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tài chính quý III/2018 là âm 0,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2017 Mekophar thu về hơn 9 tỷ đồng từ hoạt động này.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận ròng quý III/2018 của Mekophar đạt 15,4 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với con số 32,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 9 tháng năm 2018, lợi nhuận sau thuế của Mekophar đạt 62 tỷ đồng, giảm 35% so với 9 tháng năm 2017. Mekophar đã hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Tại thời điểm cuối quý III/2018, tổng tài sản của Mekophar đạt 1.279 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 18%.       

Thế Anh