MAS chia cổ tức tỷ lệ 77,5%

(BĐT) - Ngày 11/5 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt đợt 2/2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Mã CK: MAS) với tỷ lệ 37,5%. Ngày thanh toán dự kiến là 25/5/2018.

Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức cho cả 2 đợt là 77,5%. MAS là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao nhất sàn chứng khoán. Trong năm 2014 và 2015, Công ty đã trả cổ tức với tỷ lệ lần lượt là 115% và 120%.

Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 226,68 tỷ đồng, bằng 76,35% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt 14,41 tỷ đồng, chỉ bằng 36,35% mức thực hiện của năm 2017.

T.H