Lợi nhuận Nhựa Đồng Nai tăng đột biến

(BĐT) - Nguồn tin từ Công ty CP Nhựa Đồng Nai cho biết, lợi nhuận trước thuế quý I/2016 tăng cao so với quý I/2015 hơn 22,6 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 418%; lợi nhuận sau thuế tăng thêm 19,7 tỷ đồng, tăng 459% so với cùng kỳ.

Lý giải mức tăng đột biến này, Công ty cho biết nguyên nhân là do thực hiện việc bán thanh lý dây chuyền đùn ống HDPE Dekuma D800/315 và dây chuyền đùn ống HDPE Fangly D250 đã hết thời gian khấu hao. Bên cạnh đó, giá vốn quý I/2016 giảm mang đến giá trị lợi nhuận cao.

Tính đến ngày 31/3/2016, tổng tài sản của Công ty CP Nhựa Đồng Nai là 1.091 tỷ đồng. Hiện Công ty đang đầu tư một khoản tài chính dài hạn trị giá 40,5 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào công ty con là 1,01 tỷ đồng. Số nợ phải trả là hơn 770 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn (635 tỷ đồng).

Công ty này vừa trúng một gói thầu thuộc Dự án Nhà máy nước Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa trị giá 38,8 tỷ đồng.      

Trần Nam