Lợi nhuận Cao su Đồng Phú sụt giảm trong 2 tháng đầu năm

(BĐT) - 2 tháng đầu năm 2018, lượng cao su bán ra của CTCP Cao su Đồng Phú (Mã CK: DPR) cao hơn cùng kỳ năm ngoái – đạt 1.857,7 tấn mủ cao sung, song doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều giảm.

Theo đó, trong 2 tháng đầu năm nay, DPR ghi nhận mức doanh thu đạt 112,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt trên 47,4 tỷ đồng, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm trước (63,3 tỷ đồng).

Giá bán mủ cao su sụt giảm là nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận của DPR sụt giảm. Mức giá bán bình quân trong 2 tháng đầu năm 2018 chỉ đạt 36,6 triệu đồng/tấn, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 48,8 triệu đồng/tấn

H.H