Lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng lần 3 vào quý II/2017

(BĐT) - Theo kế hoạch, quý II/2017, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được tiến hành bảo dưỡng tổng thể. Hiện tại, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng bảo dưỡng thành công Nhà máy.
Lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng lần 3 vào quý II/2017

Để triển khai bảo dưỡng tổng thể, BSR cho biết, đã chủ động triển khai sớm một số phần việc quan trọng, như tiến hành mua sắm vật tư (có thời gian chế tạo lâu), triển khai sớm công tác chuẩn bị chi tiết, tìm phương án để rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu,… để giảm thiểu các rủi ro về tiến độ nếu có xảy ra.

Trước đó, để đảm bảo tính ổn định, độ tin cậy của hơn 8.000 thiết bị quan trọng đang hoạt động, BSR đã tổ chức 2 lần bảo dưỡng tổng thể (các năm 2011 và 2014), với các công việc như: làm sạch, bảo dưỡng, sửa chữa các khuyết tật, kiểm tra tính toàn vẹn, đánh giá hiệu suất, cải tiến tăng công suất, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hai lần bảo dưỡng trước đây, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã giải quyết hoàn toàn các vấn đề kỹ thuật trọng tâm, để đảm bảo Nhà máy hoạt động liên tục an toàn, ổn định, tin cậy ở 105% công suất như hiện nay.              

Hải Bình