Liên danh UHY - AASC trúng thầu gần 15 tỷ đồng kiểm toán cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh Internet
Dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh Internet

Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, với giá trúng thầu giảm gần một nửa so với giá gói thầu. Giá gói thầu là 28,39 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 14,8 tỷ đồng. Hợp đồng thực hiện trong vòng 8 tháng.

UHY và AASC từng liên danh với một số nhà thầu khác trúng nhiều gói thầu, trong đó có một số gói thầu tư vấn kiểm toán

UHY có địa chỉ đăng ký tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, với 8,024 tỷ đồng vốn điều lệ. AASC có địa chỉ tại quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Minh Thông