Liên danh Sông Đà 5 - Lũng Lô - Xây lắp 276 trúng gói thầu hơn 500 tỷ đồng tại Khánh Hòa

(BĐT) - Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 7 vừa cho biết, Liên danh Công ty CP Sông Đà 5 - Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô - Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276 (gọi tắt là Liên danh Sông Đà 5 - Lũng Lô - Xây lắp 276) đã được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 26 Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối thuộc Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa, với giá trúng thầu là 531.891,600 triệu đồng, đạt tỷ lệ giảm giá khoảng 15,87% (giá gói thầu là 540.469,479 triệu đồng).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ; loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Công ty CP Sông Đà có địa chỉ tại TP. Hà Nội. Từ tháng 3/2017 đến nay, Công ty được công khai trúng 4 gói thầu.

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô cũng có địa chỉ tại TP. Hà Nội, từng trúng gần trăm gói thầu trong vòng 3 năm qua.

Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276 có địa chỉ tại TP.HCM. Gần 3 năm trở lại đây, doanh nghiệp này được công khai trúng 7 gói thầu xây lắp công trình thủy lợi.

          

Phương Bình