Liên danh Siemens (Trung Quốc) - 3C trúng gói thầu máy biến áp

(BĐT) - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia vừa có Quyết định số 1554/QĐ-EVNNPT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Cung cấp máy biến áp 500 kV - 900 MVA của Dự án Mua 01 máy biến áp 500 kV - 900 MVA để thay thế máy biến áp 500 kV - 900 MVA Phú Lâm sự cố.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Siemens Transformer (Guangzhou) Co., Ltd. và Công ty CP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C. Giá trúng thầu là 22.050 Euro và 5.234.000 USD và 4.983 triệu đồng, giá gói thầu là gần 135.700 triệu đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 225 ngày.

Trao đổi thông tin với phóng viên Báo Đấu thầu, đại diện Bên mời thầu – Công ty Truyền tải điện 4 cho biết, đây là gói thầu được đấu thầu quốc tế. Theo quy định của hồ sơ mời thầu, đối với việc cung cấp thiết bị nhập khẩu, nhà thầu có thể chào theo giá ngoại tệ, đối với thiết bị trong nước sản xuất thì chào thầu theo đồng tiền Việt Nam. Sau khi nhà thầu chào thầu với các loại tiền khác nhau thì trong quá trình chấm thầu, Bên mời thầu quy đổi về cùng một mặt bằng, cùng một loại tiền (tiền Việt Nam theo giá gói thầu) và đảm bảo tổng giá dự thầu của nhà thầu trúng thầu không vượt quá giá gói thầu.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Siemens Transformer (Guangzhou) Co., Ltd. là một công ty liên doanh của Siemens và Quảng Châu Electric Group Thiết bị, có trụ sở chính tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc, chuyên sản xuất máy biến áp điện. Còn Công ty CP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C có trụ sở chính tại Hà Nội.          

Bích Thảo