Liên danh 4 nhà thầu trúng gói xây lắp kênh N2 sông Rác gần 72 tỷ đồng

(BĐT) - Vượt qua 5 nhà thầu, Liên danh Công ty CP Tùng Trường Sơn - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty CP Xây dựng Thăng Long - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Nguyên trúng thầu Gói thầu DATP1-XL/TL/2016...
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Gói thầu thuộc Dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh tưới vùng giữa thủy lợi sông Rác  (Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung).

Nội dung chính của Gói thầu DATP1-XL/TL/2016 là xây lắp tuyến kênh N2 sông Rác với chiều dài tuyến kênh là 13.050m, được gia cố bằng bê tông cốt thép và các công trình trên tuyến tại địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Việc đấu thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu cạnh tranh trong nước được quy định tại Hướng dẫn mua sắm của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Mỗi nhà thầu phải bảo đảm ít nhất 2 hợp đồng xây dựng đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng 5 năm qua và có tính chất tương tự như công trình trong đấu thầu, trong đó ghi rõ giá trị của nhà thầu tham gia tối thiểu là 58 tỷ đồng và doanh thu xây dựng trung bình hằng năm tối thiểu 97 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý các dự án ODA ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh làm bên mời thầu.

Trong quá trình đấu thầu, Gói thầu DATP1-XL/TL/2016 - Sửa chữa, nâng cấp kênh và công trình trên kênh N2 đoạn từ K0 đến K13+066 có 6 nhà thầu tham gia. Đó là: Công ty CP Tây An; Công ty CP Xây dựng 68 Hà Tĩnh; Công ty TNHH Mạnh Quyền; Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Tĩnh; Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại và dịch vụ toàn cầu - Doanh nghiệp tư nhân Kim Chất; Liên danh Công ty CP Tùng Trường Sơn - Công ty CP Xây dựng Thăng Long - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Nguyên - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa – CTCP.

Tuy nhiên, tại bước đánh giá, 5 nhà thầu còn lại đều có giá đánh giá cao hơn nhà thầu trúng thầu (68,485 tỷ đồng). Giá trúng thầu là 71,909 tỷ đồng, giảm 159 triệu đồng so với giá gói thầu. Giá trúng thầu đã bao gồm các loại thuế, phí để thực hiện hoàn thành gói thầu và chi phí bảo hiểm, chi phí dự phòng. Hợp đồng theo đơn giá cố định và thực hiện trong vòng 18 tháng, kể từ ngày khởi công.                      

Thanh Tú