Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu gần 240 tỷ tại Tây Ninh

(BĐT) - Liên danh Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty CP Bơm Châu Âu - Công ty CP Tổng công ty Cơ khí xây dựng Thăng Long (Liên danh PECOM - LILAMA - MECO) vừa được công khai trúng Gói thầu số 10 Công trình vượt sông trên kênh chuyển nước đoạn từ K10+027-K12+388 và nhà quản lý, với giá trúng thầu 239.697 triệu đồng (giá gói thầu 250.088 triệu đồng, chênh lệch giảm 10.391 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,15% thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Quyết định phê duyệt số 355/QĐ-SNN ngày 13/8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu nêu trên là 24 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác; phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Gói thầu nêu trên được đóng thầu lần đầu vào ngày 11/4/2017. Tuy nhiên, sau quá trình chấm thầu, ngày 17/5/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh đã phải hủy thầu vì tất cả hồ sơ dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu.

Sau đó, Gói thầu được phát hành lại hồ sơ mời thầu lần 2 từ ngày 25/5 - 14/6/2018; đóng thầu vào lúc 9h ngày 14/6/2018 và đến nay đã chọn được nhà thầu trúng thầu.

Cả 3 thành viên trong liên danh trúng thầu nêu trên đều có địa chỉ đăng ký tại Hà Nội.

 

Tuấn Dũng