Liên danh 3 nhà đầu tư trúng thầu dự án giao thông 230 tỷ tại Hải Dương

(BĐT) - Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương vừa công bố Hợp đồng Dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với Quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với Quốc lộ 37, từ Km4+485,68 - Km10+760,83) theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Liên danh 3 nhà đầu tư trúng thầu dự án giao thông 230 tỷ tại Hải Dương

Nhà đầu tư trúng thầu Dự án là Liên danh Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18 - Công ty CP Đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 - Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18.1. Đại diện Liên danh nhà đầu tư có địa chỉ tại số 471 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Theo Hợp đồng công bố, Dự án có tổng vốn đầu tư 230,4 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư góp là 38,6 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư huy động là 191,7 tỷ đồng. Đây là công trình quy mô đường cấp III đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4045:2005, vận tốc thiết kế 80km/h; bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 11m; mặt đường cấp cao A1 (bê tông nhựa)… Địa điểm xây dựng Dự án thuộc địa bàn các xã: Hồng Phong, Nam Hồng, An Sơn, Nam Trung và Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương với diện tích 15,62 ha. Thời gian dự kiến chuyển giao công trình dự án là tháng 7/2020.

Đây là một trong số những hợp đồng dự án BT đầu tiên được công bố công khai theo quy định mới của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực từ ngày 19/6/2018. Theo Nghị định 63/2018/NĐ-CP, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm công khai thông tin hợp đồng dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.     

Việt Anh