LAS: Sau kiểm toán, nợ phải trả tăng hơn 60 tỷ đồng

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
LAS: Sau kiểm toán, nợ phải trả tăng hơn 60 tỷ đồng

Theo đó, sau kiểm toán, doanh thu thuần năm 2015 của LAS đạt 4.651,23 tỷ đồng, tăng 3,86 tỷ đồng so với báo cáo tự lập và giảm 6,7% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán đạt 306,29 tỷ đồng, giảm 0,56 tỷ đồng so với báo cáo tự lập và giảm 30,19% so với năm trước.

LAS đã có giải trình về việc chênh lệch trước và sau kiểm toán, cụ thể, doanh thu tăng 3,86 tỷ đồng xuất phát từ việc điều chỉnh lại khoản doanh thu bán phế liệu, trong khi đó, lợi nhuận giảm 0,56 tỷ đồng do tính lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, bảng cân đối kế toán sau kiểm toán cũng điều chỉnh một số chỉ tiêu, đáng chú ý, khoản nợ phải trả tăng 60,46 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, lên hơn 1.366 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu giảm 60,56 tỷ đồng.

Nguyên nhân khiến dẫn đến sự chênh lệch trên do phải trả Tập đoàn hóa chất Việt Nam tăng 60 tỷ đồng, phải trả nhà nước do tính lại thuế TNDN tăng 0,56 tỷ đồng và phải trả người bán giảm gần 100 triệu đồng.

Được biết, ngày 11/3 vừa qua, LAS đã chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016. Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4/2016, địa điểm họp tại Hội trường Khu công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/3, LAS đứng giá tham chiếu 29.300 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh chỉ 4.700 đơn vị.

Theo T.T
ĐTCK

Tin liên quan