Lâm Đồng phấn đấu đi đầu trong khởi nghiệp

(BĐT) - Lâm Đồng phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong khởi nghiệp, phấn đấu tăng nhanh số doanh nghiệp ít nhất gấp 2 lần hiện nay, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu có tối thiểu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Đây là một trong những nhiệm vụ được nêu tại Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp với tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cập nhật tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán vừa qua để điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch. Cần tính toán, điều chỉnh lại cơ cấu đất đai phù hợp với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, định hướng phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trung Hiếu