Lãi ròng và hàng tồn kho của Vicem Hoàng Thạch tăng mạnh

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 với kết quả lãi ròng 227,6 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, doanh thu thuần của Công ty đạt 2.275 tỷ đồng, tăng 5%. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán chỉ tăng 2,8% làm cho lợi nhuận gộp của Vicem Hoàng Thạch tăng 14,5% từ 389 tỷ đồng lên 445 tỷ đồng. Cùng với đó, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tài chính của Vicem Hoàng Thạch trong nửa đầu năm 2018 chỉ còn âm 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2017 âm 12,4 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản xuất clinker đạt 100,4% kế hoạch, tiêu thụ xi măng và clinker đạt 104% kế hoạch, tiêu thụ vỏ bao đạt 104,5% kế hoạch và lợi nhuận đạt 125,6% kế hoạch.

Tại thời điểm cuối quý II/2018, tổng tài sản của Vicem Hoàng Thạch đạt 3.272 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả là 1.397 tỷ đồng, chiếm 42,6% tổng tài sản. Giá trị hàng tồn kho của Vicem Hoàng Thạch đạt xấp xỉ 627,5 tỷ đồng, tăng tới 34,8% so với thời điểm đầu năm.

 

Hoàng Việt