Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang bị xử phạt nặng

(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt 265 triệu đồng đối với Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Bắc Giang do nhiều sai phạm.

Cụ thể, xử phạt 100 triệu đồng do Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và của Công ty. Do công bố BCTC quý 4/2016 công ty mẹ và BCTC quý 4/2016 hợp nhất có nội dung sai lệch, công ty bị xử phạt 85 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty còn bị xử phạt 80 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ và không lưu giữ thông tin 8 nghị quyết của HĐQT trên trang thông tin điện tử của HSX sau khi đã công bố.            

Hoàng Việt