IPO hơn 19 triệu cổ phần Công ty TNHH một thành viên Hanel

Phiên đấu giá 19.134.200 cổ phần, tương đương 9,94% cơ cấu vốn điều lệ của Công ty TNHH  một thành viên Hanel sẽ được tổ chức vào 10h ngày 14/04/2016 tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
IPO hơn 19 triệu cổ phần Công ty TNHH một thành viên Hanel

Mức giá khởi điểm đưa ra là 10.000 đồng/cổ phần và nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế mua số cổ phần mua trong lần đấu giá này.

Công ty TNHH một thành viên Hanel tiền thân là Công ty Điện tử Hà Nội, được thành lập vào năm 1984. Năm 2004, Công ty chuyển sang mô hình công ty mẹ - công ty con và vào năm 2010 Hanel thực hiện việc chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh chính của Hanel là khoa học, công nghệ cao, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, phần mềm, kinh doanh thương mại, kinh doanh, tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất...

Hiện tại, giá trị sổ sách của Hanel là hơn 3.064 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của Nhà nước nắm giữ  là hơn 1925 tỷ đồng. Dự kiến sau cổ phần hóa, Hanel sẽ có vốn điều lệ 1.926 tỷ đồng, tương đương 192,6 triệu cổ phần, trong đó Nhà nước chỉ còn giữ 29%, tương đương 55,8 triệu cổ phần, một số ít sẽ bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, còn lại sẽ bán ra bên ngoài cho nhà đầu tư chiến lược 61%, tương đương 117,5 triệu cổ phần và 9,94% cổ phần được chào bán ra bên ngoài như trên.

Hiện nay, Hanel có 10 công ty con với tổng vốn góp là 194 tỷ đồng; 15 công ty liên kết có tổng vốn góp là 380 tỷ đồng; 3 công ty liên doanh góp vốn tổng 262 tỷ đồng và 6 công ty đầu tư tài chính dài hạn với tổng vốn góp 48 tỷ đồng.

Sau khi cổ phần hóa, Hanel dự kiến doanh thu trong năm 2016 đạt 766 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 133 tỷ đồng, chia cổ tức ở mức 4,65%.

Theo Lạc Nhạn
ĐTCK