IN4 trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40%

(BĐT) - Theo thông báo của Trung tâm Lưu Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, Công ty cổ phần In số 4 (UPCoM: IN4) sẽ trả cổ tức tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 40%.

Với 1,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ trích 4,8 tỷ đồng để chi cổ tức cho đợt này. Trước đó hồi tháng 11/2017, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%. Như vây, tổng mức chi trả cổ tức cả năm 2017 là 50%.

Năm 2017, hoạt động kinh doanh của Công ty có sự đột biến khi thanh lý tài sản cổ định, qua đó ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt 40,2 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với năm 2016, EPS đạt 32.695 đồng/cổ phiếu.

T.H