Hụt doanh thu, Tân Tạo ITA chỉ lãi 1,2 tỷ đồng quý III

(BĐT) - Kết quả kinh doanh quý III của Tân Tạo “nương tựa” vào hoạt động tài chính với doanh thu và chi phí lần lượt đạt 53,3 tỷ đồng và 18,8 tỷ đồng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2016 với lợi nhuận hết sức khiêm tốn so với cùng kỳ 2015.

Trong quý III, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tân Tạo chỉ đạt 72,4 tỷ đồng, tương đương 35,4% con số cùng kỳ 2015. Trong đó, khoản giảm trừ doanh thu lên tới 67,8 tỷ đồng khiến doanh thu thuần của công ty chỉ còn 4,6 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý III của Tân Tạo cuối cùng “nương tựa” vào hoạt động tài chính với doanh thu và chi phí lần lượt đạt 53,3 tỷ đồng và 18,8 tỷ đồng.

Kết quả quý III Tân Tạo lãi 1,3 tỷ đồng sau thuế, trong khi cùng kỳ công ty đạt 62 tỷ đồng lợi nhuận. Phần lợi nhuận dành cho cổ đông công ty mẹ chỉ còn 703 triệu đồng trong quý III năm nay.

Lũy kế 9 tháng Tân Tạo lãi 31,5 tỷ đồng sau thuế, tương đương 18% kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2015.

Giải trình nguyên nhân của việc sụt giảm doanh thu cũng như lợi nhuận trong kỳ, Tân Tạo cho biết theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, các hợp đồng cho thuê đất phát sinh phải đáp ứng điều kiện thu được 90% giá trị hợp đồng mới được ghi nhận doanh thu 1 lần - ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty.

Hàng tồn kho cuối quý III của Tân Tạo đạt 3.448 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số dư đầu năm. Trong đó, các dự án Khu công nghiệp Tân Đức và Khu E-City Tân Đức vẫn còn “đọng vốn” lần lượt 1.212 tỷ đồng và 1.316 tỷ đồng tính đến cuối quý III năm nay. Được biết, một phần quyền sử dụng đất của các dự án này đã được Tân Tạo sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay dài hạn từ Ngân hàng. 

Đan Nguyên