HRC ước lãi cả năm vượt 10% kế hoạch

(BĐT) - CTCP Cao su Hòa Bình (Mã CK: HRC) vừa đưa ra thông tin về một số chỉ tiêu kinh doanh quý IV/2017.

Theo đó, ước tính tổng doanh thu quý IV của Công ty đạt 65,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 3,9 tỷ đồng. Kế hoạch khai thác là 837 tấn.

Về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 105,5 tỷ đồng và 5,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, doanh thu ước tính cả năm của Công ty đạt 171 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước tính cả năm đạt 9,5 tỷ đồng. So với kế hoạch đã đề ra, Công ty vượt 60% doanh thu và 10% lợi nhuận.

Công ty cho biết phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 30 ngày và sớm xây dựng kế hoạch năm 2018.

Hoàng Hải