HPG chia cổ tức 40%, dự kiến lãi 8.050 tỷ đồng năm 2018

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố Nghị quyết HDQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu 55.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 8.050 tỷ đồng.
HPG chia cổ tức 40%, dự kiến lãi 8.050 tỷ đồng năm 2018

Mức doanh thu kế hoạch tăng khoảng 20% so với mức 46.800 tỷ đồng của năm trước, trong khi lợi nhuận dự kiến tương đương mức đạt được của năm trước là 8.015 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến năm 2018 là 30%.

Năm 2017, HPG dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 40% sau khi trích lập hết các quỹ. Thời gian chi trả dự kiến trong quý II hoặc quý III/2018.

HĐQT HPG cũng thông qua việc đề cửa bà Lê Thị Kim Anh làm ứng viên thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Được biết, từ ngày 28/2 đến 2/3, bà Bùi Thị Hải Vân, Trưởng Ban kiểm soát HPG đã bán xong 38.000 cổ phiếu HPG như đăng ký. Sau giao dịch, bà Vân sở hữu 2.674 cổ phiếu HPG.

Cổ phiếu HPG sáng nay đang giao dịch quanh ngưỡng tham chiếu 61.700 đồng/cổ phiếu sau khi bị bán mạnh và đóng cửa ở mức sàn hôm qua, trong đó khối ngoại bán ròng gần 200 tỷ đồng cổ phiếu này.


ĐTCK