Hơn 11.600 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8

Theo Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp (DN) tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 8/2018, cả nước đã có thêm 11.655 DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 107.564 tỷ đồng. Cũng trong tháng 8, cả nước có gần 3.000 DN quay trở lại hoạt động.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tính chung, trong 8 tháng đầu năm, cả nước có 87.448 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 878.627 tỷ đồng, tăng 2,4% về số DN và tăng 6,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN trong 8 tháng đầu năm 2018 đạt 10 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế từ hoạt động đăng ký DN trong 8 tháng đầu năm là 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm vốn của DN đăng ký thành lập mới và tăng vốn của các DN đang hoạt động.

Tỷ lệ DN thành lập mới trong 8 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm 2017 ở 10/17 ngành. Trong đó, nổi bật là ngành kinh doanh bất động sản tăng 42,0%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 25,3%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 24,5%; sản xuất, phân phối điện, nước, gas tăng 19,4%.

 

Việt Anh