Hoàng Quân Group bị xử phạt 170 triệu đồng

(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt 170 triệu đồng đối với Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Hoàng Quân Group) do vi phạm quy định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác.

Đồng thời, Công ty bị xử phạt 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về số liệu trong Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 so với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty được kiểm toán.              

Hoàng Việt