HFIC lãi 509 tỷ đồng năm 2015

(BĐT) - Năm 2015, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) chính thức báo lãi 509 tỷ đồng sau thuế, giảm hơn 200 tỷ đồng so với kết quả năm 2014.

Là một công ty đầu tư, tỷ trọng doanh thu lớn nhất của HFIC đến từ hoạt động đầu tư góp vốn (312 tỷ đồng – 37,5% doanh thu cả năm). Công ty cũng thu tổng cộng 354 tỷ đồng lãi tiền cho vay và lãi tiền gửi trong năm – trong khi chi phí lãi vay phải trả 132 tỷ đồng – cũng chính là chi phí lớn nhất trong kỳ. Năm 2015 HFIC thu về gần 145 tỷ đồng từ hoạt động thoái vốn.

Số dư tiền và tương đương tiền cuối năm 2015 của HFIC lên tới 3.491 tỷ đồng – là con số đáng mơ ước đối với nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Trái với xu hướng thoái vốn nhà nước nói chung, giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn của HFIC đạt 5.161 tỷ đồng, tăng 975 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Công ty dự phòng 145 tỷ đồng cho các khoản đầu tư này.

Đan Nguyên