HFIC báo lãi 6 tháng đầu năm

(BĐT) - 6 tháng đầu năm 2016, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) báo lãi 165 tỷ đồng sau thuế, giảm 31,8% so với cùng kỳ 2015. 

Nguyên nhân chính cho sự sụt giảm nói trên chủ yếu đến từ việc hụt doanh thu từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác từ mức 205,7 tỷ đồng nửa đầu năm 2015 xuống còn 103,5 tỷ đồng nửa đầu năm 2016.

Đáng lưu ý, mặc dù doanh thu từ hoạt động đầu tư góp vốn sụt giảm, giá trị đầu tư góp vốn của HFIC tính đến cuối quý II/2016 lại tăng nhẹ so với số dư đầu năm, đạt 5.209 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2016, HFIC cho vay 3.500 tỷ đồng, trong đó 873 tỷ đồng cho vay bằng chính nguồn vốn Công ty, 1.081 tỷ đồng vốn vay từ nước ngoài.      

Minh Thư