HEV trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 13%

(BĐT) - Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề (Mã CK: HEV) vừa có thông báo về việc tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 13%. Ngày chốt đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2017 là ngày 9/1/2018.

Với 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi 1,3 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức. Thời gian dự kiến thanh toán là ngày 29/1/2018. Ngoài ra, Công ty cũng sử dụng danh sách cổ đông chốt trên để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến được tổ chức vào ngày 30/1/2018.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Công ty trả cổ tức với tỷ lệ 13%. Trước đó, Công ty cũng đã thực hiện trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 13%, và lần gần đây nhất là vào tháng 4/2017 khi Công ty chi trả cổ tức năm 2016 với cùng tỷ lệ.

Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu 22 tỷ đồng doanh thu; 2,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thế và trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 13%.

Lũy kế 9 tháng năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 17,38 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 1,98 tỷ đồng, tăng 6,6%. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 79% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Hoàng Hải